Puhoonlahti ja metsikkö

Puhoonlahti (Puhhoonlahti) sijaitsee Iidesjärven koilliskulmassa Palvaanniemen pohjoispuolella. Järviruokoa kasvavan lahden pohjukassa on aikoinaan ollut niittyjä ja kookas laituri.

Lahden rannassa on pieni metsikkö, joka on oikeastaan osa Kalevankankaan harjun (Kalevanharjun) metsää. Entisaikaan lahden pohjukasta oli suora yhteys harjulle. Liikenneväylien rakentaminen pirstoi reitin. Näitä väyliä ovat Tampereelta itään johtava rautatie, Järvensivuntie ja Iidesranta-katu. Erityinen vaikutus oli Iidesranta-kadun rakentamisella 1950-luvulla. Rakennustyö myllersi rantamaiseman ja jätti metsikön eristyksiin.

Kuitenkin jonkinlainen yhteys Kalevankankaalle on edelleen olemassa. Rautatien aitakaan ei estä lintujen, hyönteisten ja pikkueläinten kulkua. Harjun etelärinne ja paahteinen radanvarsi tarjoavat hyönteisille hyviä asuinpaikkoja.

Puhoonlahden pohjukan metsikkö Iidesjärven erikoisuus, koska siellä on mäntyjä ja jopa kelohonkia. Metsikkö on osittain kosteikko. Alueella on lähteitä, joista on ennen otettu talousvettäkin. Lähteistä tuleva vesi on nykyisin ruosteenvärisen liejun värjäämää. Alueelle on vuotanut myös jätevesiä kaupungin viemäriverkostosta.

Metsikköön pääsee helposti Palvaanniemen puolelta. Palvaanniemenkadun pohjoispuolella sijaitsevan liikuntapaikan luota lähtee polku.

Puhoonlahden metsikkö on kuin pieni kaistale erämaata, kun maisemaa katsoo Iidesranta-kadun kevyen liikenteen väylältä. Kuva: Olavi Autio. Copyright © Olavi Autio. (2013)


Aurinkoisena kevätpäivänä Puhoonlahden pohjukka kerää valoa. Ruovikossa on lähteitä, joiden luona on talvellakin sulaa. Kuva: Olavi Autio. Copyright © Olavi Autio. (2013)
Iides.fi