Aakkulanharju

(Iides.fi 10.1.2018)

Aakkulanharju sijaitsee Iidesjärven laakson itäosan pohjoisreunalla. Lännessä harju alkaa Messukylän uudelta kirkolta ja jatkuu idässä entiselle Vilusenharjulle eli nykyiselle Vilusen täyttömäelle. Aakkulanharjusta on säilynyt pieniä osia lähes luonnontilaisena. Parhaiten säilynyt osa on etelään viettävä rinne Messukylän hautausmaan laajennusalueen itäpuolella.

Harjun etelärinne on hieno muisto harjujen Tampereesta. Rinteessä kulkemista tulisi välttää, koska harjun maasto kuluu helposti. Harju ja sen eteläpuolella sijaitseva lehto tarjoavat suojapaikkoja monille eläimille, esimerkiksi metsäkauriille. Rinteen alapuolella on kävelytie, jolta voi ihailla harjun metsäisiä maisemia. Kävelytie alkaa lännessä golfhallilta ja päättyy idässä Sutikanmutkaan. Reitti jatkuu luontevasti Vilusen täyttömäelle saakka.

Aakkulanharju ja sen lähiseudut ovat pohjaveden muodostumisaluetta. Vettä pumppaa kaupungin vesijohtoverkkoon Vilusentien varrella sijaitseva Messukylän vedenottamo. Vettä otetaan keskimäärin yli 5 000 kuutiota vuorokaudessa. Jos vedenottamoa ei olisi, veden virtaus Iidesjärvessä olisi ilmeisesti paljon nykyistä suurempi. Vedenotosta huolimatta harjun eteläpuolella sijaitseva tasainen alue on säilynyt osin kosteikkona. Alueen läpi kulkee pieni purokin.


Aakkulanharjun etelärinteen alaosassa kulkee kävelytie. Tässä tie Sutikanmutkan suunnasta katsottuna. Kuva: Olavi Autio. Copyright © Olavi Autio. (14.11.2013)

Metsää Aakkulanharjun etelärinteellä. Kuva: Olavi Autio. Copyright © Olavi Autio. (14.11.2013)

Näkymä kävelytieltä etelän suuntaan. Kuva: Olavi Autio. Copyright © Olavi Autio. (11.11.2013)Iides.fi