Hevoshaka

Hevoshaka sijaitsee Nekalan siirtolapuutarhan pohjoispuolella Nekalantien ja Iidesjärven välissä. Alueen keskellä on pieni lampi.

Hevoshaka oli ennen hevosten laidunmaata. Haassa laidunsi hevosia vielä 1980-luvun alkupuolella. Pollet olivat hyvässä ruokinnassa, koska lähiseudun lapset toivat niille runsaasti syötävää.

Hevoshaan lammen kerrotaan syntyneen 1970-luvulla, kun paikalle tehtiin maatalousnäyttelyn kalalammikko. Lammen kohdalla on kuitenkin ollut jo aikaisemminkin kosteikko tai lähde, josta on johtanut laskuoja järveen. Kosteikko ja oja näkyvät vanhoissa kartoissa ja ilmakuvissa.

Lampi on selvästi Iidesjärven tasoa korkeammalla. Vedenpinta on ilmeisesti vuosin mittaan hiukan noussut, kun lammen rantaan on tullut kasvillisuutta. Vettä virtaa lammesta järveen nykyisin kahta reittiä.

Lievästi kumpuileva Hevoshaka on hieno maisema. Monipuolinen ympäristö tarjoaa eläimille hyviä ruokailu- ja suojapaikkoja. Tampereen koulut käyttävät lampea ja sen ympäristöä opetuskohteena. Koululaiset ovat tutkimuksissaan löytäneet lammesta muun muassa pieniä ruutanoita.

Hevoshaka on kärsinyt roskaamisesta. Vielä viime vuosinakin siirtolapuutarha-alueelta on tuotu Hevoshakaan rakennus- ja muita jätteitä. Alueella on myös annettu koirien juosta vapaana.

Hevoshakaan on suunniteltu uutta lintornia. Torni saattaisi kuitenkin lisätä alueen rauhattomuutta. Parempi paikka tornille tai näköalatasanteelle löytyisi vaikkapa rantapenkereeltä Muotialan uuden asuinalueen kohdalta. Paikalla on valmiina alikulkutunneli ja siitä avautuu hyvä näkymä Iidesjärven itäpään rantaniityille.

Hevoshaan maisema on avara ja rauhallinen. Kuva: Olavi Autio. Copyright © Olavi Autio. (2012)


Hevoshaka Nekalan matonpesupaikan suunnasta kuvattuna. Kuva: Olavi Autio. Copyright © Olavi Autio. (2012)


Hevoshaan lampi. Kuva: Olavi Autio. Copyright © Olavi Autio. (2012)Iides.fi